Beste Trix Express-liefhebbers,

 

 

Zaterdag 23 april j.l. hield de TEVVN alweer haar 3e TEVVN-dag in het inmiddels thuishonk Zaal Verploegen in Wijchen.

Het was weer een gezellige dag, waar velen over spraken, ook later ontvangen dankmails getuigden hiervan.

Helaas was dit keer de opkomst wat minder, wat ook inherent aan verkopen blijft.

 

23 april werd er ook in Dortmund de grote modelbouwbeurs (7 grote zalen) gehouden, waar ons lid Raymond Peters ook aanwezig was; gelukkig waren zijn 2 zonen met veel onderdelen bij ons aanwezig.

 

Hoe dan ook was er weer veel tijd voor elkaar, wat wij als TEVVN hoog in het vaandel hebben staan; wanneer het alleen om commercie gaat, dan kan men beter ophouden.

Ook in Ebay en Marktplaats is het de laatste jaren geen garantie meer, dat men het verlangde bedrag “vangt”.

 

Zoals u zelf al jaren zult erkennen, is deze hobby al zeer vele jaren aan het vergrijzen en ik vraag mij persoonijk af hoe het na ca. 10 jaar met ons mooie merk Trix Express is gesteld.

Uiteraard heeft destijds de verandering van gulden/Duitse Mark naar Euro in het algemeen niet veel goed gedaan en zeer zeker niet op hobbygebied.

 

Daarbij komt er meer en meer Trix Express op de markt, de verzamelaar heeft het al in zijn/haar bezit, de nieuwelingen hebben niet veel geld meer voor een hobby over.

Maar wij zullen als TEVVN ons blijven inzetten voor het merk Trix Express en Trix HO en getuige onze ludieke actie, mochten wij vele nog onbekende gezichten als nieuwe leden begroeten.

 

Mede namens Ber Hofman wil ik Ton Duffels, Peter van Sassen, Willem Botter, Arnold Kersten, Albert Hoogendoorn (het wakende oog) en Marcel van Slobbe graag danken voor hun getoonde inzet.

 

 

Namens het bestuur,

Fred van Slobbe /voorzitter TEVVN