Sinds 1 oktober 2013 is de volgende non-profit vereniging opgericht:

TRIX EXPRESS VRIENDEN VERENIGING NEDERLAND ( TEVVN )

Wat kunnen wij U bieden:

Wij zijn er voor de TEVVN-leden en Trix Expressvrienden in binnen-, en buitenland en zullen trachten op alles een antwoord te kunnen geven en daar waar nodig u ook hulp te bieden. U bent geen donateur, zoals bij een stichting, maar volwaardig lid met stemrecht. Het bestuur is verantwoording naar haar leden verschuldigd. n keer per jaar zullen wij een goed georganiseerde TEVVN-verenigingsdag houden, ondersteund door een reparatieteam onder leiding van Ber Hofman, lid van de Technische Commissie(TC), met andere mensen zijn wij nog in gesprek.

Ook zal op deze dag een TC-lid aanwezig zijn, die al jaren lang het ombouwen onder de knie heeft. Uw lok en wagon komen in goede, vertrouwde handen. Vooral voor de rijders is de ombouw een hot item geworden.

Verder zal op deze clubdag een gigantische voorraad originele Trix Express-, en Trix Express replicaonderdelen aanwezig zijn. Bij minder eenvoudige, technische problemen zal vaak een alternatief of ander idee worden aangeboden.

Op de TEVVN-verenigingsdag is er veel tafelruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld tentoonstellen etc. Wij vragen dan een bescheiden bedrag aan tafelhuur om enigszins de kosten te kunnen dekken. Leden van de TEVVN hebben op deze dag gratis entree en krijgen ruim vooraf een entreekaart toegestuurd, niet leden betalen een bescheiden bedrag aan entree.

n keer per jaar komt er een ALV, Algemene Leden Vergadering, waar de leden met hun wensen of ideen van harte welkom zijn en zal door het bestuur integraal verantwoording worden afgelegd. Ruim van te voren zullen wij U hiervan in kennis stellen en u daarvoor uitnodigen.

De Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn voor de leden in te zien. Op aanvraag zenden wij u die in PDF per mail toe. De statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Vanwege enorme startkosten zullen wij u via emails van nieuws voorzien. Met een gering lidmaatschapsgeld ad. 10, denken wij ook op internationaal gebied een zeer goede start te maken.

Met regelmaat zal de website gepdate worden en suggesties zijn altijd welkom. Aangezien de website (www.trixexpressvvn.nl) net is opgericht, kan het even duren voordat alles functioneel is.

Graag ziet het Bestuur van de TRIX EXPRESS VRIENDEN VERENIGING NEDERLAND uw aanmelding als lid tegemoet en wij hopen u in onze vereniging te mogen begroeten!

U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter: fredvanslobbe@zeelandnet.nl

Ons KvK nummer is 59204575 (Middelburg)
Lidmaatschap per jaar 10
IBAN: NL 73 RABO 0143 2418 42
t.n.v. Trix Express Vrienden Vereniging Nederland


Met vriendelijke groet,

Fred van Slobbe, Voorzitter